Blackjack strategitabell

Du kan lära dig att bli bättre och bättre på att spela Blackjack med hjälp av några enkla matematiska knep. I Blackjack handlar det nämligen inte så mycket om hur skicklig du är som spelare, men med kunskap om några enkla matematiska grundregler har du en avsevärd bättre chans att lyckas bättre i spelet. Om du memorerar procentsatserna i Blackjack tabellen nedan kan du räkna ut vilken chans du har att inte förlora (bli tjock). Om procentsatsen är ogynnsam, gör du klokast att stå över given. Resten är upp till slumpen!

Tabell för sannolikheter i Blackjack

Så här funkar vår tabell för sannolikheter i Blackjack: Om du har en hand med värdet 21, är chansen 100 % att du blir tjock om du tar ett till kort etc.

* Värde på handen är 20 – du har 92 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 19 – du har 85 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 18 – du har 77 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 17 – du har 69 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 16 – du har 62 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 15 – du har 58 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 14 – du har 56 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 13 – du har 39 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 12 – du har 31 % chans att bli tjock.
* Värde på handen är 11 eller lägre – du har 0 % chans att bli tjock.