Blackjackspel.se introduktion användarvillkor

Blackjackspel.se arbetar inom området reklam och marknadsföring på uppdrag av våra licensgivare.

Blackjackspel.se publicerar material på denna webbsida och tillhandahåller information från tredje part. Blackjackspel.se är en oberoende webbplats och publicerar innehåll som casinojämförelser och information om tjänster inom iGaming.

Villkor och regler som är presenterade här nedan är våra standard användarvillkor och måste följas av samtliga användare på denna webbplats. Vi ber dig att läsa dem noggrant innan du fortsätter att använda denna webbsida. Om du inte samtycker med våra villkor skall du lämna denna sida med omedelbar verkan.

Användarmål av innehåll på webbplatsen

Du måste minst vara 18 år att använda denna sida. Minderåriga eller personer under 18 år är förbjudna att använda denna webbplats.

Blackjackspel.sepublicerar innehåll som distribueras av tredje part. Då vi inte har kontroll över detta material tar vi inget ansvar för att materialet är korrekt. Innehållet som publiceras på vår sida kan vara felaktigt, inaktivt eller vilseledande och du ansvarar själv för allt agerande gällande materialet som publiceras här.

Du är införstådd att samtligt material och innehåll som publiceras är endast för information och inte i någon form ekonomisk rådgivning. Genom att acceptera våra villkor är all information gratis på vår sida. Kom ihåg att spela om pengar är endast till för nöje och underhållning.

Blackjackspel.se har rätten att ta bort, ändra och uppdatera innehållet på vår sida när som utan förvarning, vi har också rätten att köra sidan med avbrott oavsett rådanden förhållanden och vi har rätten att inte uppdatera material och innehåll som kan tyckas felaktigt och föråldrat.

Begränsad ansvarsskyldighet

Blackjackspel.se har under inga omständigheter något ansvar för ditt agerande på denna webbplats. Du besöker vår sida på egen risk och agerar helt och hållet på eget ansvar.

Det kan uppstå skada och förlust när du använder information som publiceras på vår sida och Blackjackspel.se tar inget ansvar i form av ekonomisk kompensation eller någon form av kompensation som uppstår vid oförmågan att använda vår sida, förlust av vinster eller affärer och personlig skada på egendom och relationer. 

Immateriella rättigheter

Samtligt material och innehåll som publiceras på vår sida är vår egendom och är skyddad av upphovsrättslagen. Att använda vårt material för egen vinning bryter mot upphovsrätten och kan medföra rättsliga åtgärder. När du besöker denna webbplats godkänner du att du inte kommer använda detta material och innehåll och införstådd att det är ett lagbrott att publicera detta material på annan webbplats, att använda denna sida för kommersiellt syfte, att använda innehållet på denna webbsida som strider mot  tillämpade lagar och förordningar och använda material och innehåll som kan skada Blackjackspel.se och denna webbplats.

Virus

På denna sida laddas det upp inneboende information, filer, länkar, bilder och text. Då vi inte alltid kan kontrollera detta material kan det finnas risk för virus, trojaner och andra skadliga program. Blackjackspel.se tar inget ansvar för skada och förlust på din utrustning som används när du besöker denna webbsida och alla andra webbplatser som är länkade eller knutna på denna webbplats.

Behandling av externa länkar

Det finns länkar på denna sida som distribuerats av tredje part. Dessa länkar är hyperlänkar till våra licensgivare och partners. Då vi inte har kontroll på dessa länkar tar Blackjackspel.se inget ansvar för dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren innan du börjar använda dessa webbsidor.